Download from Itunes

Ứng dụng này hỗ trợ việc tổ chức quản lý nhà hàng như: lập thưc đơn, số lượng bàn, thanh toán, báo cáo kế toán, thống kê hàng tiêu thụ. Với việc sử dụng ứng dụng, những công việc liên quan quản lý nhà hàng, quán ăn-giải khát đã trở nên đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Đây là ứng dụng offline-hay nói cách khác: sau khi được cài đặt, ỨNG DỤNG CHẠY MÀ KHÔNG CẦN KẾT NỐI MẠNG INTERNET. Nên xem hướng dẫn trước khi sử dụng.


By Thu Do Xuan

Download from Itunes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *