Download from Itunes

Deze app gaat over spook en spin in het spookhuis. Het jonge kind wordt voorgelezen door een professionele logopediste. Het kind leert zo de ‘sp’ klank te herkennen en zelf goed uit te spreken.

Deze app:
– leert uw kind nieuwe woorden.
– laat een klank extra vaak aan uw kind horen.
– biedt korte zinnen aan, afgestemd op het taalniveau van uw kind.

De Logopedieapp is ontstaan uit een samenwerking tussen Logopediepraktijk Oosterwijk en App Kids Studio. Deze app is de eerste van een serie apps voor kinderen vanaf 3 jaar.


By HE Zaagman

Download from Itunes

Leave a Reply

Your email address will not be published.